Med følgende logging options i host.json kan man spare lidt penge hvis man har koblet Application Insights på.