{
   "version": "2.0",
   "logging": {
    "logLevel": {
     "default": "Information",
     "Host": "Error",
     "Function": "Information",
     "Host.Aggregator": "Trace",
     "Microsoft.Azure.WebJobs": "Error"
    }
   }
  }

Med overstående larmer opstartslogningen ikke så meget i Application Insights når man har med Azure Functions v2 at gøre, og man kan derved spare lidt penge.