Applikationslogning

Applikationslogning
Logning har altid været en essentiel del af et hvert professionelt setup. Man har, lige siden det første system gik i online, været intresseret i hvordan systemet reagerede på forskellige input. Over tid har selve kunsten at logge udviklet sig til det håndværk vi har i dag.
Read more →

Optimering af logning til Application Insights

Optimering af logning til Application Insights
Med følgende logging options i host.json kan man spare lidt penge hvis man har koblet Application Insights på.
Read more →

Default logningsniveauer i .NET Core

Default logningsniveauer i .NET Core
Default logningsniveauer defaulter næsten altid til Information i .NET Core, men der er undtagelser, som jeg fremhæver i dette indlæg.
Read more →