Application Insights - track dine dependencies

Application Insights - track dine dependencies
Som udgangspunkt, når du laver et nyt webapi eller en Azure Function i .NET Core og smider den op i Azure, så trackes dine dependencies, hvis du gør brug af enten: HTTP(s) kald WCF kald SQL kald Azure Storage kald Event hub kald (fra SDK version 1.1.0 og op ) Service bus kald (fra SDK version 3.0.0 og op) Men hvad hvis din dependency ikke er på listen ovenover, og du gerne vil have en flot og Application Map (som er meget brugbart til debugging og fejlundersøgelse), som denne:
Read more →

Applikationslogning

Applikationslogning
Logning har altid været en essentiel del af et hvert professionelt setup. Man har, lige siden det første system gik i online, været intresseret i hvordan systemet reagerede på forskellige input. Over tid har selve kunsten at logge udviklet sig til det håndværk vi har i dag.
Read more →

Optimering af logning til Application Insights

Optimering af logning til Application Insights
Med følgende logging options i host.json kan man spare lidt penge hvis man har koblet Application Insights på.
Read more →

Default logningsniveauer i .NET Core

Default logningsniveauer i .NET Core
Default logningsniveauer defaulter næsten altid til Information i .NET Core, men der er undtagelser, som jeg fremhæver i dette indlæg.
Read more →