Application Insights - track dine dependencies

Application Insights - track dine dependencies
Som udgangspunkt, når du laver et nyt webapi eller en Azure Function i .NET Core og smider den op i Azure, så trackes dine dependencies, hvis du gør brug af enten: HTTP(s) kald WCF kald SQL kald Azure Storage kald Event hub kald (fra SDK version 1.1.0 og op ) Service bus kald (fra SDK version 3.0.0 og op) Men hvad hvis din dependency ikke er på listen ovenover, og du gerne vil have en flot og Application Map (som er meget brugbart til debugging og fejlundersøgelse), som denne:
Read more →

Optimering af logning til Application Insights

Optimering af logning til Application Insights
Med følgende logging options i host.json kan man spare lidt penge hvis man har koblet Application Insights på.
Read more →