Az CLI og PowerShell

Az CLI og PowerShell
Hvis du som jeg har mange subscriptions, og gør brug af az CLI så har man nogen gange brug for at liste alle ens subscriptions, finde en specifik guid og derefter skifte til denne subscription. Kalder man az account list får man en ordentlig gang json smidt tilbage, og det kan godt virke uoverskuelig. Man kan dog også kalde az account list -o table og denne kommando giver dig et mere overskueligt overblik i form af en, you guessed it, en tabel:
Read more →

Kommando(linje)soldat

Kommando(linje)soldat
Jeg bruger fra tid til anden meget krudt i Powershell (eller gode gamle cmd for den sags skyld), og jeg tilegner mig nogle små “nice to know” tricks, som jeg egentlig gerne vil videregive, for hvorfor ikke?
Read more →

Kørsel af xUnit tests fra PowerShell

Kørsel af xUnit tests fra PowerShell
Nogen gange mangler jeg en måde hvorpå jeg kan køre xunit tests fra powershell, hvor jeg angiver hvilke filer som skal inkluderes i testen. Jeg er sikker på at der findes andre måder, hvorpå dette kan lade sig gøre (måske endda indbygget i console runneren), dog har jeg altid haft success med dette lille script $includeFilters = "*.Tests.dll","*.Testing.dll" $consoleRunner = Get-ChildItem -Path $PSScriptRoot\..\ -Recurse -Filter "xunit.console.exe" $testFiles = Get-ChildItem -Path $PSScriptRoot\.
Read more →