Hvis du som jeg har mange subscriptions, og gør brug af az CLI så har man nogen gange brug for at liste alle ens subscriptions, finde en specifik guid og derefter skifte til denne subscription. Kalder man az account list får man en ordentlig gang json smidt tilbage, og det kan godt virke uoverskuelig. Man kan dog også kalde az account list -o table og denne kommando giver dig et mere overskueligt overblik i form af en, you guessed it, en tabel: