Hvis du som jeg har mange subscriptions, og gør brug af az CLI så har man nogen gange brug for at liste alle ens subscriptions, finde en specifik guid og derefter skifte til denne subscription. Kalder man az account list får man en ordentlig gang json smidt tilbage, og det kan godt virke uoverskuelig. Man kan dog også kalde az account list -o table og denne kommando giver dig et mere overskueligt overblik i form af en, you guessed it, en tabel:

/images/cli.png

Bonus er at man kan se den defaulte subscription. Jeg har overstreget SubscriptionId, men i kolonnen er der det id du skal bruge for at skifte med az account set --subscription <guid>. Smart og simpelt.

Når du er igang så skift lige til:

  1. powershell 7
  2. Windows Terminal

Det er pretty nice

  • Martin Slot 2021-02-17*

Bruger du ren Az modulet i powershell, så kan du bruge:

  1. Connect-AzAccount - for at forbinde
  2. Get-AzContext - for at hente current subsciption ud
  3. Set-AzContext - for at skifte subscription

Stadigvæk, så bruger jeg az account list -o table for at få subscription guid, selvom jeg bruger Az modulet, fordi … ja. Det giver bedre overblik.