Service endpoints vs private endpoints

Service endpoints vs private endpoints
Private endpoint vs service endpoint. Hvad er det? Læs mere her, og bliv lidt klogere.
Read more →

Custom hostnames i ARM templates

Custom hostnames i ARM templates
Custom hostnames i en template kan godt være svær at angive korrekt, da man nogen gange ikke har et custom hostname på et miljø, men andre gange har. Mange tror fejlagtig at man blot kan bruge en condition på ens hostnameBinding til at styre det, men det kan man ikke. Jeg vil i dette indlæg vise en af løsningerne til det, en nested deployment. { "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2015-01-01/deploymentTemplate.json#", "contentVersion": "1.0.0.0", "parameters": { "customHostname": { "type": "string", "defaultValue": "" }, "hostingPlanName": { "type": "string", "minLength": 1 }, "skuName": { "type": "string", "defaultValue": "S1" }, "skuCapacity": { "type": "int", "defaultValue": 1 } }, "variables": { "appName": "[concat('webSite', uniqueString(resourceGroup().
Read more →