Azure VNET

Azure VNET
VNET (integration) i Azure. Hvordan gør man det? Læs mere her
Read more →

Service endpoints vs private endpoints

Service endpoints vs private endpoints
Private endpoint vs service endpoint. Hvad er det? Læs mere her, og bliv lidt klogere.
Read more →

Az CLI og PowerShell

Az CLI og PowerShell
Hvis du som jeg har mange subscriptions, og gør brug af az CLI så har man nogen gange brug for at liste alle ens subscriptions, finde en specifik guid og derefter skifte til denne subscription. Kalder man az account list får man en ordentlig gang json smidt tilbage, og det kan godt virke uoverskuelig. Man kan dog også kalde az account list -o table og denne kommando giver dig et mere overskueligt overblik i form af en, you guessed it, en tabel:
Read more →

HTTP protokollen og sikkerhed - eller bare sikkerhed

HTTP protokollen og sikkerhed - eller bare sikkerhed
Igennem de snart 20 år jeg har beskæftiget mig med Internettet og hjemmesider, er sikkerhed noget som er gået fra: https? til https! I slipstrømmen herpå er der kommet en masse teknologier, settings og options og andet gejl, som hjælper slutbrugeren (og værten for hjemmesiden) med at gøre Internettet mere sikkert, men det kan være en noget nærmest uoverskuelig opgave at finde rundt i. Jeg vil i dette indlæg give nogle pointers på hvordan jeg tjekker et site igennem, så jeg eventuel kan rette fejl, eller lave opgaver, som et team derefter kan løfte.
Read more →

Custom hostnames i ARM templates

Custom hostnames i ARM templates
Custom hostnames i en template kan godt være svær at angive korrekt, da man nogen gange ikke har et custom hostname på et miljø, men andre gange har. Mange tror fejlagtig at man blot kan bruge en condition på ens hostnameBinding til at styre det, men det kan man ikke. Jeg vil i dette indlæg vise en af løsningerne til det, en nested deployment. { "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2015-01-01/deploymentTemplate.json#", "contentVersion": "1.0.0.0", "parameters": { "customHostname": { "type": "string", "defaultValue": "" }, "hostingPlanName": { "type": "string", "minLength": 1 }, "skuName": { "type": "string", "defaultValue": "S1" }, "skuCapacity": { "type": "int", "defaultValue": 1 } }, "variables": { "appName": "[concat('webSite', uniqueString(resourceGroup().
Read more →

Application Insights - track dine dependencies

Application Insights - track dine dependencies
Som udgangspunkt, når du laver et nyt webapi eller en Azure Function i .NET Core og smider den op i Azure, så trackes dine dependencies, hvis du gør brug af enten: HTTP(s) kald WCF kald SQL kald Azure Storage kald Event hub kald (fra SDK version 1.1.0 og op ) Service bus kald (fra SDK version 3.0.0 og op) Men hvad hvis din dependency ikke er på listen ovenover, og du gerne vil have en flot og Application Map (som er meget brugbart til debugging og fejlundersøgelse), som denne:
Read more →

Azure Cache for Redis: TLS 1.0 og 1.1 udgår snart

Azure Cache for Redis: TLS 1.0 og 1.1 udgår snart
TLS 1.0 og TLS 1.1 udgår snart til Azure Cache for Redis. Er du din applikation rustet til denne opgradering? Find af mere i dette indlæg, og læs lidt om hvordan TLS versionen egentlig bliver valgt, når du bruger StackExchange.Redis som din Redis klient.
Read more →