Hvis du har en er igang med en test

[Fact]
public void MyTest()
{
  var sut = new MyController()
  {
    ControllerContext = new ControllerContext
    {
      HttpContext = new DefaultHttpContext()
    }
  };

  var result = ut.DoSomething();
}

Man kan nu teste at DoSomething sætter de korrekte response headers ved at lave en assert som checker på Response.Headers

Assert.Equals("return_value", sut.Response.Headers["x-my-header"]);

Meget simpelt, hvis man virkelig gerne vil vide om en header er sat.